Posle izuzetno teške i jake  zime iz koje je, nažalost, jako malo pčelinjih društava izašlo valjano, a mnoga su i nestala, potrebno je lepo, majsko vreme iskoristiti za obnovu i osnaživanje pčelinjaka. Kao što znamo, kakva će jedna pčelinja zejdnica biti prvenstveno zavisi od same matice, te je neophodno uzgoju mladih, kvalitetnih matica posvetiti punu pažnju. Nažalost, veliki broj pčelara i u današnje vreme ostavlja da smenu matice vrše ili same pčele ili se umožavanje vrši prostom deobom.

Metoda uzgoja matica ima mnogo. Na manjim pčelinjacima najjednostavniji put uzgoja matica je Milerovom metodom. Postupak je veoma jednostavan i mogu ga raditi pčelari i sa vrlo malo iskustva.

Za rad je potrebno pripremiti samo jedan do dva Milerova rama po društvu. To su standardni ramovi košnice tipa koji koristimo, užičeni samo u gornjem delu i opremljeni trakama satnih osnova širine nekoliko centimetara i dužine desetak centimetara. To mogu biti okrajci ili komadi isečeni od tabli satnih osnova koje su se slučajno polomile. One se postavljaju na rastojanju od približno desetak centimetara, i na LR ramu ima ih tri do četiri. Da se ne bi angažovali ramovi košnice za ove potrebe, mogu se izraditi od tanjih letvica nekoliko ovakvih ramova i na satonoši označiti.

Sada treba u rodonačelno društvo postaviti takav ram. Pre njegovog dodavanja povade se svi ramovi sa leglom, osim dva sa otvorenim leglom, između kojih postavljamo ovakav ram, a ostatak plodišnog prostora kompletiramo ramovima sa medom i polenom. U tolikom obilju hrane pčelama će nedostajati jedino saće za zaleganje te će odmah prionuti na izgradnju. Naravno, u toku celog uzgoja matica potrebno je da postoji ili stvarana ili simulirana obilna paša prihranjivanjem.

Za nedelju dana ram će biti izgrađen i zaležen. Treba ga sada pažljivo četkom osloboditi pčela i toplim, oštrim nožem podrezati do najmlađih larvi. Ovako pripremljen ram ide uzgajivačkom društvu na negovanje. To je nastavak podeljen na dve sekcije, sa letima sa suprotnih strana, u kojem se nalaze bočno ramovi sa medom i polenom, do njih ramovi sa zatvorenim leglom i obiljem mladih pčela. U sredini je Milerov ram. Za deset dana matičnjaci stižu za berbu.

Ubrane matičnjake treba preneti u oplodnjak. U tu se svrhu koristi nastavak podeljen na tri sekcije. U svakoj se nalazi po ram meda i polena, ram zatvorenog legla, ram sa satnom osnovom i matičnjak. Ovde mlada matica treba da se rodi, oplodi i zasnuje svoj dom. To znači da se ostavlja u oplodnjaku sve dok se pčelar ne uveri u njen kvalitet, a to znači da se čeka da “pokaže” svoj prvi ram zatvorenog legla. U međuvremenu mlade pčele su već uveliko zauzete izgradnjom satne osnove da bi mlada matica imala mesta za zaleganje. Često ona pređe i na ram sa nezavršenom izgradnjom i otpočne zaleganje. Pravo je zadovoljstvo videti još plitke, ali koncentrično zaležene, ćelije kojima pčelice žurno grade stranice jer im je matica vredna.

Ako je matica namenjena zameni na sopstvenom pčelinjaku, tada sadržaj sekcije oplodnjaka treba razviti u što je moguće jači roj. Njemu dodati, pripojiti leglo i pčele od starog obezmatičenog društva, umesto da se starom društvu daje mlada matica.

Veoma jednostavan, koristan i zanimljiv posao koji pčelaru pruža ogromno zadovoljstvo, a pčelinjaku sigurnu budućnost. Zašto ga onda propustiti?