NABAVKA KOŠNICA: U uvodnom dijelu naveden je redoslijed radnji koje pčelar početnik treba da prođe prije nego krene u osnivanje pčelinjaka. Na početku pčelar početnik ne bi se trebao upuštati u velike investicije za nabavku velikog broja košnica, pčelinjih društava i prateću opremu za to. Za početak je dovoljno nabaviti 4 do 5 košnica i toliko pčelinjih društava. Košnice je najbolje nabavljati nove. Sada ima dosta proizvođača koji izrađuju košnice a koje ne ispunjavaju osnovne uslove za savremeno pčelarenje. Još nenaseljene takve košnice imaju čitav niz nedostataka. Zato je najbolje posavjetovati se prije nabavke bilo čega sa pedantnim pčelarom ili pročitati u nekoj knjizi na što treba obratiti pažnju pri nabavci.

Košnica kao stan vaših pčela treba da ispunjava slijedeće uslove:

* da je izrađena tačno prema standardnim dimenzijama
* da je izrađena od suhog i kvalitetnog materijala
* da ima kvalitetno izrađenu: podnjaču, hranilicu i zbjeg, da se može prevoziti i na velika rastojanja pri selidbi
* da je onog tipa kojeg koristi većina pčelara u svijetu
* da u svom kompletu ima sve neophodne dijelove za savremeno pčelarenje
* nabavljajte košnice čija se zapremina može maksimalno po potrebi proširiti

Izborom dobre košnice pčelar poslije sebi olakšava rad sa pčelama. Ako košnica obezbjeđuje pčelama najbolje uslove za život i razvoj imaćete od njih velike koristi.

Neki od pčelara izrađivat će košnice sam. Ko ima mogućnosti neka to uradi. Ali uvijek se treba pridržavati navedenih uputstava za izbor kvalitetne košnice. svakako košnicu treba izrađivati po nekom crtežu a ne uzimati mjere sa neke košnice koju je neko izradio. Možda ta košnica nije izrađena po tačnim dimenzijama.

U pojedinim krajevima gdje vi pčelarite već postoje tradicionalne navike da se pčelari sa nekim tipom košnica koje možda i nisu dobre za pčelarenje na velike prinose. Sa drugim tipom odnosno boljom košnicom niko nije pokušao da pčelari. Ako nabavljate ili sami Izrađujete nove košnice odlučite se za savremene košnice sa kojim pčelari većina pčelara u svijetu.

Prije nego se odlučite za nabavku ili izradu košnica dobro razmislite. Ako tada pogriješite na početku svog pčelarenja poslije je teško preći na drugi tip košnica. To poslije iziskuje veća finansijska ulaganja .

Ako koristite korištene košnice bez pčela na njih obratite posebnu pažnju. Pčelari ih prodaju zbog raznih razloga. Ali su takve košnice možda izvor zaraze ako su u njima uginule pčele. Takve košnice su ponekad počele da propadaju zbog neredovnog održavanja. I ovdje će vam savjet iskusnog pčelara dosta pomoći. One su možda nekoliko godina negdje kisle, u njih su ulijetale pčele zbog pljačke, neke od ovih pčela su možda bile i zaražene. Zato ako se odlučite za nabavku korištenih košnica prije kupovine dobro razmislite.

Kada nabavljate košnice odlučite se samo za jedan tip košnica. Ako na pčelinjaku imate košnice različitog tipa imaćete stalno problema pri radu. Nekada će vam biti potrebno da na pčelinjaku uradite sa ramovima ili komplet nastavkom a zbog različitih dimenzija to vam neće biti izvodljivo.

NABAVKA PČELlNJIH DRUŠTAVA: Poslije izbora košnica trebate se odlučiti za nabavku pčelinjih društava. Oo tada ste se sigurno upoznali o prednostima i pojedinim vrstama rojeva. Za nabavku rojeva trebate se odlučiti kod pedantnog pčelara. Neki početnik pčelar će dobiti neki roj na poklon. Bar u mom kraju je tako. Kada se nekom pomogne da zapčelari onda pčele kod darodavca daju još veće prinose. Ko nema sreću da dobije neki roj na poklon moraće ga kupiti. Imaće nekoliko mogućnosti za nabavku rojeva i to:

1. Nabavkom pčelinjih društava sa košnicama imate mogućnosti da na nekom pčelinjaku dobijete korištenu košnicu i normalno pčelinje društvo. U ovom slučaju najbolje se odlučiti za nabavku u rano proljeće odnosno kada pčele prezime. U ovom slučaju je najbolje nabaviti ovakva pčelinja društva sa košnicama na samom početku glavne paše. Možete se odlučiti za nabavku novih košnica a pčelinja društva koja su prezimila na nekom pčelinjaku. Ako su sve košnice istog tipa onda se prenos nabavljenih pčelinjih društava uradi veoma lahko. Zavisno od nabavne cijene za pčelara početnika je ova varijanta najbolja. Ovaj način osnivanja pčelinjaka ima prednosti nad ostalim jer će se od nabavljenih društava u toj godini moći izvrcati i neka količina meda.
To su oni prvi rezultati pčelara početnika kojim se on svakome pohvali. Ali i treba da se pohvali jer je do prvog izvrcanog meda put dug i težak. Ako su pašne prilike povoljne u toj godini može se od nabavljenih pčelinjih društava poslije vrcanja meda formirati i neki vještački roj.
2. Vještački rojevi su pčelinja društva koja se formiraju sa 5 do 6 ramova sa pčelama i pčelinjim leglom. Tu dolazi i određena količina meda, polenovog praha i izgrađeno saće. Ovakvi vještački rojevi mogu da se smjeste u nove ili korištene košnice. Oni obično imaju uslove da poslije formiranja mogu da nastave sa dogradnjom saća ali uz pomoć određenih stimulacija od pčelara. U toku njihove stimulacije potrebno je više pčelarevog angažovanja.
3. Pčele su se oduvijek rojile i na taj način se prije povcćavao broj pčelinjih društava. U nekim krajevima gdje Je pčelarstvo zapušteno radi se tako i danas. Na ovaj način i pčelari početnici mogu naseliti svoje košnice. Prirodni roj ima i svojih prednosti i nedostataka. Prirodnom roju treba dati uslove za život i rad u novoj košnici koje on nije imao u košnici iz koje je izletio. Prirodni roj smješten u novu košnicu obično brzo i kvalitetno izgrađuje saće. Zato mu treba dodati dovoljno ramova sa ugrađenim satnim osnovama. Pošto prirodni roj obično nema rezervu meda potrebno mu je nekoliko puta kasno navečer dodati šećernog sirupa. Ovakvi rojevi obično traže dosta njege da bi se do kraja ljeta razvili u jaka pčelinja društva. Ove rojeve potrebno je stimulatlvno forsirati da oni u toj godini izgrade komplelno saće u plodištu i medištu i da su za iduću godinu spremni za medobranje.
4. Nabavka paketnih rojeva je novi i najlakši način formiranja novih pčelinjlh društava. I oni se mogu lahko smjestiti u izabranu košnlcu. Obično se formiraju i nabavljaju u periodu poslije glavne paše kada se bez problema može oduzeti višak pčela koje se u tom periodu ne mogu iskoristiti. Obično je vještački roj formiran sa količinom pčela koja teži 1,2 kilograma i mladom selekcionisanom maticom. Prednost ove nabavke rojeva je što se njegovim postepenim stimulacijama sa dodatnom hranom izgradi kompletno saće u košnici. Ovakvi rojevi mogu se nabavljati i iz daleka zbog lakšeg transporta.

Prije smještaja pčelinjih društava u košnice bile one nove ili korištene njih treba prefarbati a njihovu unutrašnjost opali ti plamenom iz plinske lampe. Poslije smještaja rojeva u košnice iste treba preseliti na novo izabrano mjesto koje mora biti udaljeno najmanje tri kilometra od mjesta gdje su formirani. Ovo je neophodno da se pčele iz novoformiranih rojeva ne bi vraćale u stara pčelinja društva. Prirodni roj koji je smješten u neku košnicu možete ostaviti na pčelinjaku ako za to imate potrebe. Možete ga postaviti i pored košnice odakle je roj izletio u toku rojevnog stanja. U takvom stanju dok je u rojevnom nagonu novoformirani prirodni roj zaboravi odakle je izletio u toku rojenja.

Kod svih prirodnih rojeva koji su naseljeni u nove košnice treba zamijeniti matice koje su proizvedene od matice rodonačelnice koja nije sklona povesti pčelinje društvo u rojevno stanje. Poslije zamjene matice uskoro dolazi do smjene pčela. Na ovaj način iduće godine nećete morati da se brinete da li će vam rojevi izlijetati iz košnica pred pašu ili u toku paše što će vaše planove o medobranju promijeniti. A posebno nećete morati da se penjete po drveću zbog rojeva.