Drugi elemenat moje linije za izradu pogača je eletrična mešalica (Sl. 1), koja se sastoji od: postolja mešalice, vertikalnog nosača motora, horizontalnog nosača motora, osovine mešalice sa lopaticama, posude za mešanje, drvenih podmetača sa zavrtnjevima, elektromotora sa reduktorom i bloka za napajanje sa regulatorom broja obrtaja motora.

Postolje mešalice izrađeno je od kvadratnog profila 50 x 50 mm. Dva vertikalna nosača (oslonca) su dužine 180 mm dok horizontalni, koji su postavljeni pod uglom od 1200, uslovljeni su prečnikom posude i iznose 260 mm.

Vertikalni nosač motora (ujedno treći oslonac postolja) izrađen je od kvadratnog profila 50 x 50 mm i dužine 500 mm. Na njegovom gornjem kraju zavarene su dve trouglaste ploče od lima debljine 4 mm koje služe za utvrđivanje

horizontalnog nosača motora pomoću dva zavrtnja.

Horizontalni nosač motora izrađen je od kvadratnog profila 50 x 50 mm i dužine 250 mm. Na prednjem kraju nalazi se zavarena ploča debljine 4 mm, na koju je pomoću četiri zavrtnja pričvršćen elektromotor sa reduktorom. Na zadnjem kraju nosača nalaze se dve rupe za zavrtnje za utvrđivanje sa vetrikalnim nosačem. Zadnji zavrtanj služi kao osovina za zakretanje

horizontalnog nosača sa motorom prilikom skidanja posude mešalice (Sl. 2).

Osovina mešalice sa lopaticama (Sl. 3. i 4) izrađena je od prohroma prečnika 16 mm i dužine 400 mm. Na donjem kraju navarene su dve lopatice (30 x 180 x 3mm) pod uglom od 150. Na gornjoj strani, pomoću spojnice, utvrđena je za osovinu reduktora. Posuda za mešanje pogača je prohromska, prečnika 370 mm i visine 250 mm (koristi se za spremanje zimnice). Kapacitet posude je 10 kg šećerno-medne pogače koja se umeša za 15 minuta.

Drveni podmetači (Sl. 3) izrađeni su od mekog, lipovog drveta. Na njima se nalaze zavrtnji sa navrtkama za pritezanje posude za mešanje pogača i sprečavaju pomeranje (okretanje) posude.Drveni podmetači su sa unutrašnje strane obloženi gumenim trakama debljine 3 mm koje su lepilom pričvršćeni za iste. Gumenim trakama obloženi su i horizontalni nosači postolja.Elektromotor sa reduktorom čini jednu celinu, a njegove karakteristike su: napon napajanja 110 V, snaga 0.47 KW, broj obrtaja je 3000 o/min. prenosni odnos reduktora 1:50. Na izlazu iz reduktora dobija se maksimalno 60 o/min.

Blok za napajanje (Sl.3) služi za napajanje elektromotora jednosmernom strujom 110 V i za regulisanje broja obrtaja motora od 0 do 60. Sastoji se od trafoa koji snižava napon napajanja sa 220 V na 110 V, grec-ispravljača za napon 220 V, 15 A jednosmerne struje i regulatora napona sa prekidačem.

Na slikama 5 i 6 prikazan je proces mešanja šećerno-mednog testa spremnog za merenje na vagi i stavljanje u plastične kese.