Pored mlina za šećer i mešalice, treći elemenat linije za izradu pogača je svakako „Pegla za pogače“ (sl. 1). Pegla za pogače sastoji se iz sledećih delova: metalnog rama, drvene ploče, dva komada lanca za bicikle, plastičnog valjka, osovine valjka, dva lančanika za bicikle, dva nosača valjka sa ležajevima, donjeg odstojnika i ručice valjka.

Metalni ram izrađen je od dva komada „L“ profila 30 x 30 mm dužine 600 mm i dva komada kvadratnog preseka 25 x 25 mm dužine 325 mm. Ovi profili međusobno su zavareni pod uglom od 900 kao na slici. Na bočnim „L“ profilima izbušene su po dve rupe prčnika 3 mm radi utvrđivanja drvene ploče zavrtnjevima.

Drvena ploča izrađena je od tvrdog drveta-bukve, dimenzije 600 x 320 x 20 mm. Fino je obrađena i zaštićena bezbojnim lakom. Na njenim bočnim gornjim stranama, utvrđene su dve letvice 10 x 10 mm koje služe za postavljanje lanaca. Plastični valjak, dužine 300 mm i prečnika 85 mm, postavljen je na osovinu valjka prečnika 17 mm i dužine 380 mm. Na krajevima valjka, na osovini, zavareni su lančanici za bicikle prečnika 88 mm na međusobnom odstojanju od 310 mm.

Nosači valjka izrađeni su od prohromskog lima debljine 2 mm. Na njima su zavareni klizni ležajevi osovine valjka (sl. 3) i postavljena dva kuglična ležaja na svojim osovinama.Dimenzije kugličnih ležaja su: unutrašnji prečnik 8 mm, spoljni 22 mm i širine 10 mm. Postavljeni su na rastojanju jedan od drugog od 40 mm. Nosači valjka osigurani su od aksijalnog pomeranja osiguračima na osovini i donjim odstojnikom (sl. 4).  Proces izrade šećerno-medne pogače, debljine 10 mm, prikazan je na sl. 5. Ukoliko se ukloni gumeni podmetač ispod pogače, dobija se deblja pogača za 3 mm ili ako se želi tanja pogača, tada je potreno postaviti odgovarajuću debljinu podmetača (guma, lesonit ili šper-ploča).  Izradom prikazanog uređaja, koji ne zahteva neka velika ulaganja i neku posebnu stručnost i umešnost, olakšaćemo sebi posao oko izrade pogača (to najbolje znaju oni koji su to radili), dobićemo pogače iste debljine i ušdedećemo svoje dragoceno vreme. Sretan rad!