Mlinova za šećer ima raznih konstrukcija: jdnostavnijih i složenijih, manjeg ili većeg kapaciteta mlevenja, jeftinijih i skupljih itd.
Mlin za mlevenje šećera kojeg vam predstavljam (Sl. br.1) izrađen je od prohroma, jeftin, jednostavan za izradu, a kapacitet mlevenja mu je 40 kg. šećera za jedan sat. Mlin za šećer sastoji se iz sledećih delova: levka za šećer, ventila sa ručicom, tela mlina, vertikalnog nosača mlina, elektromotora, spojnice, nosača elektromotora i nožica.
Levak za šećer (Sl. 1) izrađen je od prohromskog lima debljine 0,5 mm. Cilindrični deo ima prečnik 220 mm i visine 120 mm, a koji se završava levkom na čijem donjem kraju ima cev prečnika 3/4” i visine 30 mm, sa unutrašnjim navojem za spajanje sa ventilom.
U unutrašnjost levka ugrađena je mreža (sito) 2 x 2 mm radi sprečavanja ulaska stranih predmeta i grudvica od šećera.
Ventil sa ručicom je od prohroma, kuglični 3/4”, kojim se reguliše količina ulaska šećera u mlin. Ventil se navija na kolenastu cev koja je zavarena za zadnju stranu tela mlina (Sl. 2 i 3). Vertikalni nosač mlina izrađen je od dve cevi 50 x 30 mm međusobno spojene varenjem i dužine 750 mm (Sl. 2). Sa jedne strane izrađen je otvor za smeštaj kućišta ležaja, ujedno nosača tela mlina. Na drugom kraju nosača zavarene su tri nožice mlina.
Kućište ležaja izrađeno je od stare glavčine točka zastave 101. Kućište ležaja pričvršćeno je sa zadnje strane, za vertikalni nosač sa četiri zavrtnja. Sa prednje strane, na kućište ležaja, pričvršćeno je telo mlina, također sa četiri zavrtnja. Za ležaj osovine mlina, iskorišćen je ležaj glavčine točka zastave 101. On je sa strane tela mlina zaštićen sa zaptivačem. Telo mlina (Sl. 3) izrađeno je od prohromskog lima debljine 2 mm Prečnik tela mlina je 300 mm, a širina 50 mm. Bočna strana mlina je zavarena za zadnju ploču po obodu, sa otvorom na donjoj strani za izlaz samlevenog šećera. Na zadnjoj strani tela mlina izbušene su pet rupa za prolaz zavrtnjeva za pričvršćivanje prednjeg poklopca i zavarene četiri pločice 40 x 15 mm za utvrđivanje nosača sita sa sitom. Nosač sita sa sitom (Sl. 4) izrađen je od prohromskog lima, prečnika 230 mm, širine 50 mm i debljine 1 mm.
Na nosaču sita urađeni su kružni otvori prečnika 40 mm kroz koje prolazi samleveni šećer.
Sito je prohromsko, veličine otvora 0,20 mm, širine 50 mm. Ono je sa unutrašnje strane nosača sita zalemljeno po obodu, i sa njim čini jednu celinu.  Nož mlina (Sl. 5) je izrađen od prohromskog lima, prečnika 225 mm, širine 50 mm i debljine 3 mm. Pričvršćen je sa četiri zavrtnja za nosač noža koji se montira na osovinu mlina i utvrđuje klinom i osiguračem. Na krajevima noža, koji je razrezan po svojoj polovini u dužini od 30 mm, krajevi su savijeni kao na slici. Savijeni krajevi noža udaljeni su od bočnih strana mlina (prednje i zadnje) za 5 mm a od sita od 5 do 8 mm.
Izgled sklopljenog tela mlina, nosača sita sa sitom i nožem, prikazan je na Sl. 6. Pri postavljanju nosača sita sa sitom u kućište mlina potrebno je sa njegove obe strane postaviti zaptivač koji može biti od gume ili tekstila (filca), a kojeg treba fiksirati sa običnim lepilom za gumu-tekstil.
Sve delove mlina od prohroma poželjno je ispolirati.  (Sl. 7).   Nožice vertikalnog nosača mlina (Sl. 8) izrađene su od kvadratnog profila 25 x 25 mm i dužine po 400 mm. Postavljene su pod uglom od 1200 i zavarene za donji deo vertikalnog nosača mlina.Motor je postavljen na svoje postolje koje je pričvšćeno sa dva zavrtnja za vertikalni nosač mlina. Motor je preko spojnice spojen na osovinu mlina (direktna veza). Ovaj način veze elektromotora sa mlinom, obezbeđuje zadovoljavajući kapacitet samlevenog šećera od 40 kg/h. Ukoliko se želi veći kapacitet, potrebno je montirati jači motor sa većim brojem obrtaja (pomoću remenica) (Sl. 9).Elektromotor (Sl. 10) koji je upotrebljen za pogon ovog mlina za šećer ima sledeće karakteristike: napon napajanja 380 V, snaga motora 0,75 KW, broj obrtaja motora je 2950 o/min.
  Samleveni šećer na ovom mlinu, ima izgled “pudera”, ne mogu se pod prstima osetiti sitni kristali šećera i od njega se izrađuju kvalitetne pogače.