PČELINJA VAŠ

Pcelinja vaš (Braula coeca) je u stvari bezkrilna muha i kod nas ne prestavlja neki problem za pcele, jer je više kao nepoželjni pridruženi gotovan pcelinjeg društva. Hranu uzima iz košnice a kao poluparazit živi na pceli radilici, mada se ponajcešce može naci na grudima i glavi na matici. Ponekad se mogu vidjeti i na trutovima, mada mnogo rjede. U Francuskoj i SAD je nekom prilikom nalaženo više desetina pcelinjih vaši na jednoj matici. Pcelinja vaš se najviše izmedu glave i grudi odrasle pcele, gdje je duboki ubor. Kao pridruženi gotovani hranu uzimaju sa usnig aparata pcela-radilica i matice, jer ne sišu hemolimfu kao drugi paraziti. Odrasla ženka je duga 1,5 mm i 0,7mm široka. Crvenomrke je boje i ima tri para nogu i stoji uzdignuto. Ženka polaže jaja ispod mednih poklopaca, na poklopce legla i na druga mjesta na sacu. Zimi ne nosi jaja. Larve na poklopcima i na ramovima brzo ugibaju a preživljavaju samo one pod mednim poklopcima.cjelokupni razvoj traje oko 20 dana. Larve i lutke se hrane medom i polenom. Mlada vaš cim se izleže popne se na pcelu, jer ako to ne uspije za 6 sati onda ugine. Kad su na matici uznemire je i matica slabije polaže jaja. Vrlo su pokretljive i brzo prelaze sa jedne pcele na drugu

Suzbijanje pčelinje vaši

Stepen zaraženosti u pcelinjem društvu najlakše se utvrdjuje kontrolnim tretiranjem. Za tretiranje pcelinjih društava protiv vaši može se koristiti više sredstava. U našim uslovima kod suzbijanja varoe dimnim listicima fluvalinata suzbija se istovremeno i pcelinja vaš. Timol je takode efikasan.