Ovogodišnje pčelinje paše davno su prošle  pčelinju pašu svele su na minimum. U ovom mjesecu moramo početi pripreme za iduću pčelarsku godinu vodeći računa o brojnosti zajednice i njenom zdravstvenom stanju.
Pčelar tokom avgusta ( a to se nastavlja i u septembru ) svoju pažnju usmjerava na pravilno zazimljavanje društava i to:
· vodi računa o jačini pčelinjih zajednica
· količini hrane koja im je potrebna za zimu.

U ovom mjesecu na svom pčelinjaku obavit će te sljedeće poslove:

– PREGLEDATI PČELINJE ZAJEDNICE – dobro i detaljno. Pri pregledu potrebno je obratiti pažnju na matice, jačinu pčelinjeg društva, rezervu hrane i saće.

– IZVRCATI MED – ako ga ima u višku pogotovo ako je u saću med medljikovac, jer zbog teže probavljivosti kod društava koja su invadirana nozemom apis posljedice će biti teže.

– PRIHRANJIVANJE – ako nema paše u avgustu pčelari moraju prihranjivati pčele sirupom u omjeru 1:1. Uzmemo kilogram šećera i rastopimo ga u litri vode. Prihranjujemo dajući manje obroke i to oko 0,5 l tri puta sedmično  ili možemo davati manje i češće ali sedmično  otprilike istu količinu. Podražajno prihranjivanje može trajati 2-3 sedmice. Cilj je dobiti 7-8 okvira legla jer pčele koje se sada izlegu dočekat će proljeće i odgojiti mlade pčele iduće godine.
Za pčelinjake koji su udaljeni koristiti ćemo pogače računajući da im je potreban kilogram za desetak dana. Ako nam društva nisu uspjela sakupiti dovoljno hrane za zimu, morat ćemo ih prihranjivati otopinom u kojima je omjer vode i šećera 2:3 ili 1:2 najbolje je to učiniti već tokom avgusta jer paše u septembru i nema previše čak ni u normalnim godinama. Količina hrane koja bi trebala biti u košnici pred zimu kreće se oko 12- 15 kg.

– ZAMJENA MATICA – društva treba zazimiti sa 25- 30 hiljada  pčela što u najvećoj mjeri ovisi o matici i zdravstvenom stanju cijele zajednice. Sada još uvijek nije kasno izvršiti zamjenu stare ili matice loših osobina novom. Ostane li tokom zime u košnici stara matica društvo će nam u proljeće sigurno slabije napredovati.
Kako prepoznati staru maticu ako je prethodno nismo obilježili?
Prvi znaci starosti matice prepoznaju se po leglu i pčelama. Leglo je “šareno”, između stanica sa zatvorenim leglom nalaze se i stanice sa otvorenim leglom, medom i cvjetnim prahom. U nekim košnicama” šareno” leglo nalazimo na većem broju okvira i ako nakon podražajnog prihranjivanja matica ne počne polagati jaja u koncentričnim krugovima, takvu maticu treba zamijenti.

– ODRŽAVANJE POJILA- kao i proteklih mjeseci vrlo je važno jer ne smijemo dozvoliti da nam pčelinjak ostane bez vode. U vodu možemo dodati neki od jodnih preparata ( nozepip i sl. ) kako bismo preventivno djelovali pogotovo na pčelinjacima gdje je tokom proljeća dijagnosticirana nozemoza.

– KONTROLA ZDRAVSTVENOG STANJA TE LIJEČENJE I SUZBIJANJE BOLESTI
Pregledom društava osim količine meda, obima legla i sl. trebali smo promotriti i kakvo je ponašanje pčela, kako izgledaju poklopci saća, ima li deformiranih pčela i sl. jer sve to može ukazivati na oboljenje zajednice. Svakako moramo kontrolirati brojnost varoe a s obzirom da u većini naših predjela paše više i nema, a teško da će je ove godine i biti sa liječenjem društava u kojima je ona prisutna možemo krenuti odmah ( ako smo izvrcali sav med za koji smatramo da je višak).

– ČUVANJE SAĆA – nastavke u koje smo smjestili okvire s praznim saćem moramo uredno složiti i zaštititi od voskovog moljca. Zaštita se obično provodi sumpornim trakama. Staro i crno kao i ono koje je deformirano trebamo izdvojiti i pretopiti u vosak.

Nestankom paše, moramo suziti leta i izvaditi hanemanove rešetke jer više nisu potrebne.