Maj nam je stigao i sada ćemo imati priliku vidjeti da li smo prethodna četiri mjeseca napravili sve kako treba. U ovom mjesecu pčelari trebaju ubirati plodove svoga rada. Iako, možemo reći da pravi posao tek slijedi.
Da bismo spremni dočekali bagremovu pašu, i ne samo nju, sada ćemo:

– PROŠIRITI LETA – jer se u ovom periodu mora osigurati maksimalna ventilacija košnica. Efekt će biti puno bolji ako koristimo podnice s mrežom ili okvir s mrežom koji možemo staviti na gornji nastavak umjesto pokrovne daske.

– DOVRŠITI POSLOVE KOJIMA SMO STVARALI JAKE PČELINJE ZAJEDNICE – dosada smo obavljali takve zahvate kojima smo stimulirali maticu da polaže što veći broj jaja, cilj je bio dobiti što veći broj sakupljačica u vrijeme paše. Zamjena nastavaka kod LR košnica ili dodavanje praznih okvira i tabli kod ostalih tipova košnica bila je idealna mjera. Ne smijemo zaboraviti ni okvir građevnjak ( mamac za varou ), kojim zapošljavamo pčele hraniteljice, voskarice i maticu ali i hvatamo varou i time smanjujemo njenu brojnost u košnici.

– OGRANIČITI MATICI PROSTOR ZA POLAGANJE JAJA – 10- 15 dana pred glavnu pašu maticu trebamo ograničiti, jer nam sada treba dosta sakupljačica i leglo manjeg obima. Maticu ograničavamo na jedan nastavak stavljanjem matične rešetke.
Napomena- trebamo paziti da matica uvijek ima dovoljno mjesta za polaganje jaja. Ako imate LR-ke i ako vaša matica dnevno polaže oko dvije hiljade  jaja ( ? ) onda sigurno nema dovoljno stanica saća za sva jaja koja u naredno periodu treba položiti.
Ako do sada nismo stavili dva nastavka, sada je krajnje vrijeme za to i to ako su nam društva dovoljno jaka, prazni nastavak stavit ćemo na plodište, a na njega nastavak sa medom i leglom ( matica je u plodišu).

– OSIGURATI PČELAMA DOVOLJNO POSLA I TIME SPRIJEČITI POJAVU ROJENJA – mlade pčele (stare su uginule), koje sada ispunjavaju naše košnice moraju raditi. One luče matičnu mliječ, vosak….i da bi zadovoljile svoj prirodni nagon moraju imati prostora. Ako nemaju priliku graditi saće i hraniti ličinke doći će sigurno do rojevnog raspoloženja i time nam prijeti izrojavanje, a pred glavnu pašu, mislim, da to ne želi niti jedan pčelar. Ako znamo koji su osnovni uzroci rojena, onda ćemo znati i koje poslove – mjere poduzeti da bi smo to spriječili.
Uzroci rojenja su:
· malo prostora – za polaganje jaja i unos meda najjednostavnije kod nastavljača i polunastavljača rješavamo stavljanjem nastavaka, inače vršimo izmjenu okvira.
· slaba ventilacija – proširenjem leta ili korištenjem žičanih podnica i okvira s mrežom na medištu sigurno uklanjamo ovaj nedostatak. Ako su nam košnice na suncu moramo ih s nekim prikladnim materijalom zasjeniti.
· stara matica – ima izraženiji rojevni nagon od mlađe, zato smo u prethodnoj kalendarskoj godini trebali izvršiti zamjenu matica
· staro saće – ubacivanje tabli jedna je od mjera kojim sprječavamo rojenje, sada imamo priliku i zamijeniti staro saće ali i okvire koji su nepravilni ( iskrivljeni , stanice nisu radiličke i sl.).

– OSNIVATI NUKLEUSE – sada je najjednostavnije jer imamo dovoljno i pčela i legla i to nam može biti jedna od mjera kojom suzbijamo rojenje. Možemo koristiti nastavak LR košnice ili 5- okvirni nukleus.
U njih stavljamo:
1. jedan do dva okvira s leglom i pčelama,
2. okvir s medom, peludom i pčelama,
3. okvire sa satnom osnovom i na to
4. stresemo pčele ( 1-1,5 kg iz više košnica ne remeteći znatno njihovu aktivnost).
Ovako formiranoj zajednici dodamo šećerno- mednu pogaču i udaljimo je najmanje 3 km od matičnog pčelinjaka. Nakon 6 sati ili drugog dana možemo dodati mladu, selekcioniranu maticu. Mogu se koristiti i prirodni matičnjaci dodavanjem okvira s leglom na kojem se nalazi matičnjak, ali na taj način ponovo dobivamo pčele naše ″sivke″ koja ima izražen rojevni nagon.

– IZVRCATI MED – da bi smo dobili ( gotovo )čisti bagrem.

– VODITI BRIGU O POJILIŠTU jer pčelama zbog razvoja legla i dalje treba velika količina vode.

Važno – bilo kakvo tretiranje protiv varoze u ovom periodu ne smije se provoditi jer se u medu i vosku u tom slučaju mogu naći rezidue.