April je mjesec s najburnijim razvojem pčelinje zajednice, mjesec cvatnje voća i uljane repice. U košnicama se izlegla prva brojna generacija mladih pčela.
U ovom mjesecu je značajan unos peluda, koji pčele troše u većoj količini zbog brzog razvoja zajednice.
Prvenstvena zadaća svih radova na pčelinjaku je stvoriti jake zajednice koje mogu iskoristiti glavnu pašu u maju.

Uz završavanje zaostalih poslova iz marta, u aprilu treba učiniti sljedeće:

1. OSIGURATI DOVOLJNU KOLIČINU VODE U HIGIJENSKOM POJILIŠTU – kao što smo pisali za mjesec mart. Uz znatan unos nektara i peluda, kao i povećanu potrošnju hrane, čak 2-3 puta veću nego u martu, pčele trebaju higijenski ispravnu vodu.

2. TEMELJITO PREGLEDATI SVE ZAJEDNICE, PROVJERITI IM ZDRAVSTVENO STANJE – tj. broj okvira s pčelama i obim legla. Pregledom legla određujemo kvalitetu matice i moguću pojavu američke gnjiloće. Sada je potrebna nešto viša temperatura, jer se razvija leglo i košnice ne bi trebalo otvarati ako je vanjska temperatura niža od 16 °C. Ako su zajednice oboljele od nozemoze ili američke kuge, moramo ih liječiti prema veterinarskim propisima. Kako bi smo očuvali temperaturu legla u košnici važno je znati koliki je broj pčela, te pčelar o tome i u ovom mjesecu mora voditi brigu, o zatečenom stanju treba prilagoditi košnicu tako da je suzi ili proširi.

3. SANIRATI ZAJEDNICE S TRUTUŠAMA – ako pregledom utvrdimo da zajednica ima samo trutovsko leglo, možemo biti sigurni da ima i maticu trutušu. Moramo je pronaći u zajednici i ukloniti, te dodati drugu maticu iz rezerve ili zajednicu pripojiti drugoj zajednici.

4. PRATITI RAZVOJ ZAJEDNICA, PROŠIRITI KOŠNICE, SPRIJEČITI ROJENJE – ovisno o razvoju pčelinje zajednice sredinom aprila proširujemo košnicu. Proširiti košnicu treba kada je gornji nastavak (ako je zajednica uzimljena na dva nastavka) pun pčela kada se na rubovima saća zabijeli vosak. Sada treba kod LR košnica zamijeniti nastavke, tako da gornji stavimo na podnicu, a donji stavimo na taj nastavak.Ako je zajednica bila uzimljena na jednom nastavku, na taj nastavak dodajemo još jedan nastavak sredinom mjeseca. Slabijim zajednicama u LR košnicama (4 okvira) s malo legla pomaknemo samo okvire u sredini kako bi smo oslobodili prostor za razvoj zajednice. Sada treba razmišljati o suzbijanju rojenja, a povećanje volumena košnice je jedna od tih mjera.
Prevejšavanjem možemo maticu privući u novi nastavak tako da u njega stavimo 1-2 okvira s leglom, a na njihovo mjesto stavljamo satne osnove kraj okvira s leglom ne narušavajući time vertikalni stub topline. Taj je stub veoma važan jer pri prevješavanju, postavljanjem legla jedno iznad drugog pomažemo pčelama smanjujući potrebnu površinu za grijanje legla. Kod AŽ košnica prevješavanje učinimo tek kada u plodištu ima 6-7 okvira legla. U sredinu medišta prevjesi se 2-3 okvira poklopljenog legla, a u plodište sa svake strane legla umetnu se satne osnove.

5. DODAVATI GRAĐEVNJAKE ZBOG BIOLOŠKE BORBE PROTIV VAROOZE – početkom aprila možemo početi sa biotehničkim postupcima suzbijanja varooze. Znamo da je trutovsko leglo privlačnije od radiličkog za varoe, te je sada vrijeme da u košnicu stavimo okvir građevnjak i njime hvatamo varoe. Okvir građevnjak postavljamo u sredinu legla, a ne na rub. Otprilike 2-3 sedmice nakon postavljanja okvira građevnjaka, vadimo ga i izrezujemo saće s trutovskim leglom. Ne smijemo duže čekati jer će se razviti trutovi, a s njima i varoa. Okvir građevnjak možemo koristiti do jula radi suzbijanja varooze. Ova biotehnička mjera u velike pomaže da se broj varoe u košnici smanji.

6. STIMULATVINO PRIHRANJIVATI, NAROČITO AKO NEMA NAJMANJE 200gr-300gr UNOSA NA DAN – da bi se zajednice ubrzano razvijale potrebna je bogatija paša, a ako ona izostane zbog lošeg vremena, zajednice moramo stimulativno prihranjivati pogačom ili sirupom. Sada bez problema možemo prihranjivati manjim količinama šećernog sirupa svaki ili svaki drugi dan, a isto tako i šećerno-mednom pogačom. Pogača je pogodnija za pčelare koji ne mogu svakodnevno obilaziti svoje pčelinjake. Dobro je vršiti i otklapanje starog meda u saću, ako ga još uvijek imate u košnici.

7. IZJEDNAČAVATI ZAJEDNICE – dvadesetak dana prije glavne paše treba provesti izjednačavanje pčelinjih zajednica. Od jačih zajednica oduzimamo 1-2 okvira sa zatvorenim leglom i dodajemo ih slabijim zajednicama, ili slabe zajednice spajamo s jačim. Oduzimanjem okvira s leglom u jakim zajednicama sprječavamo rojevno raspoloženje.

8. DODAVATI SATNE OSNOVE – april je mjesec kada su uslovi  za izgradnju saća iz satnih osnova najpovoljniji. Staro, previše crno saće postupno zamjenjujemo satnim osnovama. Svake godine moramo zamijeniti oko 1/3 saća.

9. SAKUPLJATI CVJETNI PRAH HVATAČIMA, AKO TO ŽELIMO – u ovom razdoblju cvjetnog praha ima u obilju, pa se mogu prikupiti znatne količine. Za to koristimo hvatač peluda, koji stavljamo kod jačih zajednica. Hvatač bi se trebao koristiti samo dio dana (npr. do podne, ili praviti višednevne prekide), kako bi zajednica osigurala dovoljno peluda za svoje potrebe. Hvatač peluda stavljamo na košnicu bez rešetke za hvatanje peluda, a kad se pčele priviknu, nakon 2 dana, stavljamo rešetku na hvatač.

10. PRIPREMATI ZA PRVU SELIDBU – seleći pčelari će se pripremiti za prvu selidbu pčela na pašu uljane repice, koja je ujedno razvojna paša za zajednice prve glavne paše u maju.

11. ODABRATI ZAJEDNICE ZA UZGOJ MATICA – ovaj posao obavit će profesionalni uzgajivači matica i to na temelju praćenja karakteristika svih zajednica: prinosa meda, mirnoće pčela, rojidbenog nagona, brzine proljetnog razvoja i tolerantnosti na bolesti. Osim toga, određeni testovi i podaci testiranja mladih oplođenih matica na testnim stanicama u prethodnoj godini, kao i morfometrijske analize pčela, daju dovoljno podataka uzgajivaču da može provesti selekciju zajednica, te odabrati one koje će na buduće generacije prenijeti poboljšane odlike.

napomena:

– ako je dnevno odumiranje varoe veće od 0,5 tokom proljeća moramo uz izrezivanje trutovskog legla, intervenirati lijekovima kao što su mravlja kiselina, timol ……
– s davanjem lijekova osobito na bazi antibiotika, obavezno moramo prestati prije nego pčele nektar počnu unositi u stanice saća medišta.