februar  je mjesec kada na pčelinjaku još uvijek nemamo puno posla, pčele su u zimskom klupku. Poslovi koje obavljamo gotovo su isti kao i u januaru. Međutim, vremenski uslovi kakvi su sada ne smiju nas uhvatiti nespremne, s toga i dalje trebamo:
obilaziti društva- tako ćemo najbrže i najlakše uočiti dali je sa zajednicom sve u redu ili možda postoje neke neuobičajene pojave.
kontrolirati ponašanje pčela- ako primijetimo da pčele izlijeću slabije, ili se zadržavaju na polijetaljkama možemo otvaranjem košnice utvrditi da li su pčele uginule ili je zajednica samo postala slabija zbog gubitka pčela. Društvo može ostati i bez hrane ili bez matice. Na praznim košnicama odmah treba zatvoriti leta, jer treba spriječiti pojavu grabeži, a na košnicama u kojima su slaba društva  sužavamo leta, prostor u košnici,   društva spajamo sa jačim zajednicama.
spriječiti uznemiravanje pčela- jer znamo da svako uznemiravanje štetno djeluje na zajednicu, pogotovo sada kada možemo očekivati da je matica počela polagati jaja i da se razvija leglo. Ako prilikom pregleda koristimo dimilicu, košnici prilazimo sa strane, kroz leto uduvamo 2-3 mlaza dima i poslije 30-40 sekundi možemo skinuti krov, utopljavajući materijal, a zatim i pokrovnu dasku. Kada otvorimo košnicu uočit ćemo gornju površinu satonoša i istovremeno možemo vidjeti koliko je ulica zaposjednuto pčelama. Na satonošama ne smije biti smeđih, žućkastih i sl. mrlja jer ako ih ima pčele imaju proljev tj. one su napadnute Nosemom apis ( nozemoza ) ili zimuju na, za njih, nekvalitetnom medu ( medljikovac )

NAPOMENA – na svim pčelinjacima za uzgoj i prodaju matica tokom januara i februara moraju biti uzeti službeni uzorci zimskih gubitaka pčela i dostavljeni na laboratorijsku pretragu putem ovlaštenih veterinarskih laboratorija.
Prihranjivati društva koja su ostala bez hrane- potrošnja hrane u februaru  se povećava, jer se razvija leglo. U prirodi još nema hrane i svakako je treba dodati, (ako je nema dovoljno) osiguravajući dovoljnu količinu za naredni period. Prema nekim autorima u februaru  je pčelama, ovisno o brojnosti društva potrebno 1,2-1,8 kg meda, treba računati i na mart, te moguće nagle promjene vremena. Pčele ako je dan lijep izlijeću da se pročiste ali i da zadovolje potrebe za vodom i peludom.

Pojilišta bi već sada trebalo napraviti i pčele navikavati da ne moraju vodu tražiti dalje. Na svakih 20 litara vode možemo dodati kašiku  soli ali ako je u pčelinjaku više društava oboljelo od nozemoze možemo dodavati i nozepip…
Ako smo tokom  proljeća ili ljeta ostavljali okvire sa medom ili u pojedinim zajednicama tokom  zime imamo meda više nego što je toj zajednici potrebno, med možemo oduzeti i dodati ga zajednici kojoj treba..
Društvima se mogu dodavati pogače i stavljaju se odmah iznad legla, a tu je i onako najtopliji dio košnice. Pogaču troše samo kada nema hrane vani, one ne dovode do pojave grabeži. Pogače s dodatkom antibiotika ili nekih drugih kemoterapeutika možemo koristiti u ovom periodu za liječenje, pogotovo društava koja su oboljela od nozemoze.
Rezidua u medu neće biti jer će ovo pčele potrošiti prije sezone cvatnje medonosnog bilja.
čistiti podnice i leta- zbog povećane potrošnje meda i dužeg zadržavanja pčela u košnicama na podnicama se nakuplja veća količina otpada. Pčelar može očistiti podnice i pri tom uzeti uzorke uginulih pčela, ako želi utvrditi njihovo zdravstveno stanje, te ih odnijeti na pregled ( koji sam plaća). Podnice se prilikom izmjene mogu i opaliti plinskim plamenikom. Tako ćemo ih očistiti, djelomično dezinficirati ali i osušiti.
mijenjati materijal ( oni koji su ga koristili )za utopljavanje ako je vlažan.

sve što ste primejtili na svojim košnicama – društvima trebate zabilježiti, jer će vam to u budućnosti olakšati rad.