Списак чланова УП у 2014 са подацима
Назив удружења : УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА ” ВУЧЈАК ”
ЈИБ : 4402794400003
Сједиште удружења/општина : Војводе Ж.Мишића бб, Брод
телефон : 053/621-621, 065/002251
Ред.
број
Презиме и име Мјесто пребивалишта ЧЛАНАРИНА  Teл.
         Ч2014
1 Бановић Боро Петра Мрковића 2                       70,00 065882257
2 Бановић Миленко Скеле б1/11                       70,00 053611118
3 Бардак Јован Лијешће 80                       70,00 053665123
4 Бардак Мишо Краља Петра I Осл. 168                       70,00 053610830
5 Бачић Драgo Сијековац 14                       70,00 065074330
6 Бачић Димитрије  ПОЧАСНИ
7 Бачић Зоран Скеле Б1/14                       70,00 053664272
8 Броћило (Петар) Остоја Брод. Батаљона бб                       30,00 066633512
9 Броћило Младен Цара Лазара 31                       30,00 066912237
10 Броћило Раско Светог Саве 19                       30,00 053610932
11 Василић Душан Клакар                       30,00 065438121
12 Видић Перо Трг 7 октобра                       70,00 065267578
13 Вукман Зоран Стадионска 117                       30,00 065340445
14 Гаврановић Ђорђе Саве Ковачевића 4                       30,00 053611244
15 Гаврић Саво Бранка Ковачевића бб                       30,00 65341738
16 Дубов (Драган) Павле Посавска бб                       70,00 065638411
17 Душанић Зоран Нови Полој                       70,00 065470580
18 Жарић Драго Унка 61а                       70,00 065771032
19 Ивић Мирко Стевана Сремца 44                       70,00 053611708
20 Јањић Немања Лчлакар Доњи 14а                       30,00 065549412
21 Јаћимовић Драган Лијешће 224                       30,00 053665241
22 Јаћимовић Саво Клакар Доњи  ПОЧАСНИ 053483500
23 Јелић Боро КП1 Осло.87                       70,00 053612352
24 Јеринић Јово Збориште                       30,00 065591450
25 Јовичић Перо Винска бб                       30,00 065715895
26 Калабић Душан Клакар Горњи 184                       30,00 065808572
27 Ковачевић Стево Скеле Л 4/2                       70,00 065949675
28 Кокић Радивоје Доњи Клакар                       30,00 066658853
29 Крстић Перо Саве Ковачевића 45                       30,00 065235676
30 Кујунџић Ђоко                       30,00 066488241
31 Кушљић Гојко КП1Осл.164  ПОЧАСНИ 066536195
32 Кушљић Градимир Скеле ф7                       70,00 065975591
33 Лелић Недељко Клакар Горњи 190                       30,00 066417537
34 Маринић Марјан Винска 111                       70,00 066918983
35 Маринковић Петар Збориште 119                       70,00 053480003
36 Мијалковић Будимир Иве Андрића С20/5                       70,00 053610598
37 Миличић Славко Николе Тесле 40                       70,00 053611660
38 Митровић Јован Иве Андрића С20/1                       70,00 065882686
39 Митровић Љубомир Скеле Л3-9/II                       70,00 053612745
40 Митровић Марко Стадионска 23                       70,00 065219322
41 Мичић Мирослав Јпвана Рашковића 1                       70,00 065498806
42 Несторовић Миодраг Вука Караџића бр4                       30,00 053 621381
43 Пено Младен Николе Тесле 42                       30,00 065470622
44 Пиваш Милан Лијешће 223                       30,00 065535631
45 Плавшић Симо Барица Горња                       70,00 065981795
46 Предојевић Милорад 20 април                       70,00 053482851
47 Ракић Ристо Ново Насеље                       30,00 065380275
48 Санић Даворин Грг 92 А                       30,00 ###########
49 Сеферовић Ратко Вишњик                       30,00 065939249
50 Симиџија Славко Светог Саве 27б                       70,00 1533567776
51 Станић Миленко ПП Његоша 107  ПОЧАСНИ 053612016
52 Стјепановић Коста Ллакар Доњи 4                       70,00 065635590
53 Стринић Никола Барица Доња 12                       30,00 065753077
54 Танасић Криста Б.Ковачевића 11                       30,00 053611093
55 Теодосић Марко Лијешће 176                       30,00
56 Топић Милорад Лијешће 110                       70,00 053665076
57 Тривуновић Борислав ПП Његоша 4                       70,00 053612096
58 Ћудић Петар V.Ž Mišića 18/3                       30,00 065099533
59 Шљивић Лука Стадионска 72а                       30,00 053621621
60 Ћерић Милорад Скеле Б2/3                       70,00 065535544
61 Шљука Слађан Скеле б4                       30,00 066497691