U subotu 6.04.2019 godine u selu Liješće na pčelinjaku Bore Jelića održano je praktično predavanje na temu „uloga satne osnove u razvoju pčelinje zajednice“.

U prisustvu više od 40 pčelara iz Broda i nekoliko pčelara iz Dervente, veoma praktično i poučno predavanje na temu upotrebe satne osnove, održao je vele pčelar Goran Merćep. Predavanje se, jednostavno uklopilo u niz aktivnosti koje se provode u našem Udruženju. Prije svega, već dvije godine UP „Vučjak“ iz Broda, aktivno je provodilo akciju nabavke linije za izradu satnih osnova. U utorak 2,04.2019 godine linija je isporučena u selo Zborište kod pčelara Gorana Marinkovića. Skupština Udruženja je izabrala devetočlanu Komisiju koja je odlučila da se ova linija povjeri članu našeg Udruženja Goranu Marinkoviću. Linija ie postavljena u Zborištu a početak instalacije i rada linije se očekuje tokom naredne sedmice kada će u Zborište stići ekipa iz Vršca iz firme „Pčelar“ koja je proizvođač ove linije. Zadatak ekipe iz Vršca je da uradi instalaciju linije i na taj nači će biti proizvedene prve satne osnove za koje ćemo biti sigurni da su proizvedene od našeg voska, onakvog kakvog imamo. Napominjemo da je vrijednost linije za izradu satnih osnova 29,846,70 KM Nabavku linije je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u iznosu od 70%(22.193,70 KM), dok je opština Brod učestvovala sa 30% (7.653,00 KM). Ovom prilikom naglašavamo da je, danas održanom predavanju pčelara prisustvovao načelnik opštine Brod gospodin Ilija Jovičić a bez čije pomoći kao Načelnika, realizacija ovog projekta ne bi bila mohuća

Isporuka ove linije uz potvrdu pojave američke gnjiloće pčelinjeg legla u dva pčelinjaka na području opštine Brod jasno su nam dale pravac u kome trebamo djelovati kao odgovorni pčelari. Smatrali smo da je pčelar iz Dervente Goran Merćep idealan predavač koji bi nam prenio svoje saznanja o uticaju satne osnove na razvoj i rad pčelinje zajednice. Merćep, sam za sebe kaže da on i nije profesionalni predavač nego pčelar praktičar koji je spreman da svoje znanje prenese kolegama pčelarima a i da razmijeni mišljenje sa svima koji o pčelama znaju  i koji su spremni da razmjenjuju svoja iskustva za dobrobit, prije svega pčela a samim tim i nas pčelara.Samo predavanje je trajalo, više od dva sata.  Veoma korisno predavanje se poklopilo sa mnogo detalja, veoma lijepo vrijeme iako smo se pribojavali kiše, pčele su intezivno radile, mnpgo pčelara na samom pčelinjaku, zanimljiv predavač koji u dobrom dijelu odsstupa od standardnih predavača a koji ne baš rijetko predavanjima pristupaju iz komercijalnih razloga. Ovaj put, Goran Merćep nam je iznio mnoštvo podataka o vosku, o načinu lučemja voska iz pčelinjeg organizma, o upotrebi voska, kako u pčelarstvu tako i u industriji ali i o problemima koji se kod pčela javljaju kada se satne osnove rade, umjesto od čistog voska sa zamjenskim tvarima kao što je parafin.

Kompletan događaj su pratile ekipe RTRS, TVK3 i Radio Broda.

Nakon završenog predavanja, druženje pčelara je nastavljeno u lovačkoj kući koje se nalazi, nedaleko od pčelinjaka.

Ovo druženje smo iskoristili da svi prisutni popune Obrazac br.2 koji služi za Evidenciju pčelara i pčelinjaka a čije popunjavanje i to 2 puta godišnje, je obavezasvih pčelara.

Ovaj obrazac se nalazi u prilogi pa molimo sve pčelare koji nisu obavili svoju zakonsku obavezu da Obrazac popune i dostave predsjedniku Udruženja.

Isto tako svi prisutni su upoznati o obavezi svakog pčelara koji ima pčelinjak na udaljenosti manjoj od 3 kilometra od utvrđenih žarišta da dostave uzorke meda sa svojih pčelinjaka a radi kontrole prisustva spora američke gnjiloće pčelinjeg legla