Kroz ovaj tekst upoznat ćemo vas sa jednostavnim, učinkovitim i sigurnim načinom kako pravilno upotrebljavati oksalnu kiselinu. Imajte na umu da pogrešna upotreba može biti opasna za pčele i za ljude, a nesavjesno korištenje može zatrovati med

Čišćenje oksalnom kiselinom pokazalo se učinkovitim u kontroli broja varoe u pčelinjim društvima i intenzivno se koristi u Evropi, SAD-u
i Novom Zelandu. Zajedničko sa svim ostalim kiselinama je ta da je korozivna na organski materijal. Štetna je ako se proguta, udiše ili apsorbira kroz kožu. Razrijeđene forme imaju smanjeno korozivno djelovanje. Istraživanja su pokazala da ako se koristi vrlo mala doza kiseline, oštetit će rilo varoe i na taj način spriječiti sisanje hemolimfe.

Ovo, zajedno sa ostećenjem aparata za disanje, ubija Varou. Male doze će uzrokovati minimalnu štetu pčelama. Oksalna kiselina treba biti korištena jednom godišnje, jer pčelama se može naštetiti kod neprekidne upotrebe kiseline ili kod prevelikog korištenja. Oksalna kiselina ne prolazi kroz vosak, pa neće ubiti varou u poklopljenom leglu. Oksalna kiselina se otapa u medu i, nesavjesno korištena, može dovesti do neprihvatljivo visokih nivoa kiseline u medu. Zato se ne smije koristiti na uskladištenom medu koji će se kasnije vrcati.

Signal – više od 7 jedinki varoe na podnici

Oksalna kiselina treba biti korištena samo kao dio procesa objedinjene borbe protiv varoe. Ovo se bazira na znanju da Varoa neće biti potpuno uništena u košnici, ali može biti držana ispod nivoa koji uzrokuje oštećenje pčelinjeg društva. Posljednji savjet koji nam dolazi iz Nacionalnog Pčelarskog Udruženja (NBU) pokazuju da treba biti manje od 750 jedinki varoe u koloniji da se ne bi dostigao opasan nivo.
Pojednostavljeno – ako nađete više od 7 jedinki varoe palih na podnicu svaki dan, onda je potrebno ukloniti varou iz pčelinjeg društva.

Zbog vrlo kritične koncentracije, savjetujemo vam korištenje već pripremljenih otopina oksalne kiseline u sećeru. Na tržistu ima nekoliko ovakvih već pripremljenih otopina za tretiranje pčela.

Oksalnu kiselinu treba čuvati u posudi u kojoj je nabavljena. Također, treba je poslije upotrebe staviti u zapečaćenu plastičnu posudu, držati je u mraku, na sigurnom i hladnom mjestu.

Pčelari trebaju imati 50 ml plastičnu spricu koja se koristi za špricanje otopine na pčele. Čuvajte opremu zajedno, uvijek zatvorenu i na sigurnom dok vam ne zatreba.

Kada koristiti oksalnu kiselinu?

Oksalna kiselina treba se koristiti samo po zimi kada je veličina legla u pčelinjem društvu najmanja ili kada ga uopće nema. Odaberite sunčan i topao dan kada je roj napusti klube. Prije otvaranja plastične posude, obucite pčelarsko zaštitno odijelo i gumene rukavice da budete zaštičeni od pčela i slučajnog proljevanja otopine.

Otopina treba biti topla da se izbjegne pothladjivanje pčela, pa ako je potrebno držite bocu kiseline u posudi vruće vode nekoliko minuta. Društvo treba biti lagano zadimljeno kako bi se vidjelo zeleženo leglo. Pčele će se vidjeti na vrhu ramova u košnici. Svaki prostor između ramova naziva se “prolaz”. Potrebna doza je 5 ml po prolazu između ramova gdje se nalazi veliki broj pčela. Pomnožite broj prolaza koje ćete spricati sa 5 i dobijete ukupnu potrebnu količinu oksalne kiseline, tj. otopine u mililitrima koju trebate za jedno pčelinje društvo.

Natočite tu količinu otopine u spricu i pazite da ne prolijete kiselinu po sebi, vaše pčelarsko odijelo ili bilo gdje gdje može doći u kontakt sa vama ili sa pčelama.
Nikad ne usmjeravajte špricu prema sebi ili nekoj drugoj osobi i uvijek zapamtite da je otopina štetna za vasu kožu i odjeću. Otopina treba biti pažljivo ispražnjena iznad prolaza za pčele.

Kad završite rad, šprica treba biti spremljena na sigurno, a društvo zatvoreno uz najmanje moguće uznemiravanje.


Pravite zabilješke

Ako otvorite mrežicu na podnjači, možete izbrojati broj jedinki varoe koji će pasti u sljedećih nekoliko dana. Oksalna kiselina koja se koristi na ovaj način, normalno ubije do 90% varoe na odraslim pčelama. Ovo neće djelovati na jedinke varoe koje se nalaze u ćelijama legla. To je razlog zašto se ova metoda ne koristi gdje je veliko leglo.

Nije preporučljivo primjeniti oksalnu kiselinu dva i više puta jer to može naškoditi pčelama. Ne zaboravite zabilježiti u vaš dnevnik rada na košnicama na kojoj košnici ste upotrebljavali oksalnu kiselinu, koju dozu ste našpricali i kojeg datuma ste izvršili tretiranje.

Dugo stajanje otopine je otrovno za pčele

Otopina ima kratak vijek trajanja jednom kad se pomiješa sa šećerom. Njeno dugo stajanje može biti otrovno za pčele. Naš savjet je da koristite otopinu jednom u zimi, a ostatak sigurno prospete u odvod kanalizacije. Otopina ostaje efektivna duže ako se drži u mraku i na nižoj temperaturi, ispod 10 stepeni Celzijusa, ali je nikako ne čuvajte duže od 6 mjeseci.