U nedjelju 25,02,2018 godine u prostorijama UP „Vučjak“ u Brodu održana je redovna, godišnja Skupština Udruženja. Dobar rad našeg Udruženja je ponovo potvrđen veoma dobrom posjetom pčelara. Skupštini je prisustvovalo oko 50 pčelara, među kojima je bilo i novih članova.

Na Skupštini je raspravljan sledeći:

Dnevni red:

I.

I Analiza rada udruženja

A) Izvještaj o radu u 2017 godini

b) Благајнички извјештај за 2017 годину

b) Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2017 godini

c) Diskusija

2 Program rada za 2018 godinu

3. Donošenje odluke o visini članarine za 2018 godinu

5. Tekuća pitanja: – Preplata na časopis „Pčelar“ i „BH Pčelar“

– priprema i dogovor za posjetu 35-om Sajmu pčelara Vojvodine u Novome Sadu 03.03.2018


U prilogu se nalaze:

Izvještaj o radu Udruženja u 2017

Plan i program rada za 2018 i

Odluka o visini članarine u 2018
Извјештај о раду у 2017 br.3

ОСЛУКА О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕбр. 7

ПРОГРАМ РАДА за2018 br.4