Način na koji se odnosimo Danas ubiremo plodove naše bahatosti: imamo pčele koje ovise o hemikalijama i ljudskim intervencijama, pčele koje napuštaju svoje domove u nebrojenim količinama. Može li ova situacija biti obrnuta?prema prirodnom svijetu ima posljedice nevidljive našim očima.